Эко Ресурс ХХК нь хүрээлэн буй орчин, ялангуяа агаарын чанар мөн эрчим хүчний асуудлуудыг шийдвэрлэх шинэлэг, зах зээлийн өрсөлдөөнд суурилсан, бүрэн цогц шийдлийг байгаль орчноо хамгаалах болон эдийн засгийн ашиг сонирхолтой уялдуулан боловсруулж, хэрэгжүүлдэг болно.

 

Бид хурдацтайгаар өөрчлөгдөж буй цаг уур, хүрээлэн буй орчны өөрчлөлтөд дасан зохицох чадавхиа хөшүүрэг болгон аюулгүй, үр дүнтэй, байгаль орчинд ээлтэй шийдлүүдэд дүн шинжилгээ хийн үйлчлүүлэгч нартаа санал болгон боловсруулдаг.